Teidhir(téir) Abhaile Riú
(Go home with you)

Curfá (Chorus)
Téir abhaile riú
Téir abhaile riú
Téir abhaile riú Mhary
Téir abhaile riú 's fan sa bhaile
Mar tá do mhargadh déanta.

Chorus:
Go home with you
Go home with you
Go home with you, Mary
Go home with you and stay at home
Because your match is made.

Is cuma cé dhein é nó nár dhein
Is cuma cé dhein é Mhary
Is cuma cé dhein é nó nár dhein mar
Tá do mhargadh déanta.

It doesn't matter who made it or who didn't
It doesn't matter who made it, Mary
It doesn't matter who made it or who didn't
Because your match is made.

Pós an piobaire
Pós an piobaire
Pós an piobaire Mhary
Pós an piobaire dtús na hoíche
Is beidh sé agat ar maidin.

Marry the piper
Marry the piper
Marry the piper, Mary
Marry the piper early at night
And you'll have him in the morning.

Níl do mmhargadh
Tá do mharghad
Níl mo mhardadh déanta
Tá do mhargadh
Níl do mhargadh
Tá do mhargadh déanta

My match isn't,
Your match is,
My match isn't made.
Your match is,
My match isn't,
Your match is made.


Translation by David Manning and Éamonn Ó Dónaill.
Back to Clannad Lyrics at Ceolas