Níl Sé ina Lá (Níl Sé'n Lá)
(It's Not Yet Day)

Chuaigh mé isteach i dteach aréir
is d'iarr mé cairde ar mhnaoi an leanna.
Is é dúirt sí liom "Ní bhfaighidh tú deor.
Buail an bóthar is gabh abhaile."

I went into a (public) house last night
and I asked the barwoman for credit
She said to me "You won't get a drop
Hit the road and go home."

Curfá:
Níl sé ina lá, níl a ghrá,
níl sé ina lá is ní bheidh go maidin,
níl sé ina lá is ní bheidh go fóill,
solas ard atá sa ghealaigh.

Chorus:
It's not yet day, it's not my love,
it's not yet day and it won't be 'till morning,
it's not yet day and it won't be yet,
A high light is in the moon.

Chuir mé féin mo lámh i mo phóca
is d'iarr mé briseadh scillinge uirthi.
Is é dúirt sí liom "Suigh síos ag bord
is bí ag ól anseo go maidin."

I put my hand in my pocket
and I asked for the change of a shilling.
She said to me, "Sit down at the table
And drink here until the morning."

"Éirigh i do shuí, a fhear an tí,
cuir ort do bhrístí is do hata
go gcoinne tú ceol leis an duine cóir
a bheas ag ól anseo go maidin."

"Rise up, man of the house,
put on your trousers and your hat,
'till you keep music with the good person
who'll be drinking here until morning."

Nach mise féin an fear gan chéill
a d'fhág mo chíos in mo scornaigh?
D'fhág mé léan orm féin
is d'fhág mé séan ar dhaoine eile.

Amn't I the senseless man
Who left my rent in my throat
I brought anguish on myself
and left others prosperous.


Translation by David Manning and Éamonn Ó Dónaill.
Back to Clannad Lyrics at Ceolas