Éirgh Suas a Stóirín
(Rise Up My Darling)Éirigh suas a Stóirín mura bhfuil tú ' do shuí
Foscail a' doras agus lig mise 'un tí
Tá buidéal im aice ' bhéarfas deoch do mhnaoi an tí
Is tá súil 'gam nach ndiúltaíonn tú mé fá do 'níon

Rise up my darling, if you're not up (already)
Open the door and let me into the house
There's a bottle beside me that'll give a drink to the woman of the house
And I hope you don't refuse me your daughter
Nuair a éirím amach ar maidin agus dearcaim uaim siar
Is dearcaim ar a' bhaile úd a bhfuil agam le ghabháil ann
Titeann na deora 'na sroite liom síos
agus nímse míle osna atá cosúil le cumhaidh

When I rise out in the morning and I look to the west
And I look at that town that I have to go to
The tears fall in floods down
And I give (lit., make) a thousand sighs that are like homesickness
I ngleanntáin na coille uaigní is lag brónach a bhím
Ó Dhomhnach go Domhnach is mé ag caitheamh mo shaoil
Is mé ag féachaint gach tráthnóna cé a shiúlfadh an ród nó cé
' thiocfadh 'un tí
Is gan duine ar an domhan mór a thiocfadh is ' thógfadh mo chroí

In the glens of the lonely wood I am weak and sad
From Sunday to Sunday as I spend my life
I look every evening to see who would walk on the road or who would come to
the house
And there's no-one on the great earth who would come and lift my heart
A Mhalaí a chéadsearc ná tréig thusa mé go brách
Nach bhfuil mé ' do dhiaidh gach aon lá fá mhalaí na n-ard
Is tú cruithneacht ar mhná é ireann, is tú an péarla 'tá doiligh ' fháil
Is dar mionna mo bhéil ní bréag é go bhfuil mé leatsa i ngrá
O Molly my first love don't you ever abandon me
Am I not after you each and every day on the slopes of the hillocks
You are the wheat of all the women of Ireland, you are the pearl that is
difficult to get
And by the oath of my mouth it is no lie that I am in love with you
Repeat first verse


Translation by Éamonn Ó Dónaill
Back to Clannad Lyrics at Ceolas